Przeskocz do zawartości głównej

NPV — funkcja skryptu

Funkcja NPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie parametru discount_rate oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) reprezentowanych przez liczby w parametrze value iterowanym względem wielu wierszy określonych przez klauzulę group by. Przyjmuje się, że płatności i przychody występują na koniec każdego okresu.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
discount_rate discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.
value Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykłady i wyniki
Przykład Rok NPV1_2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

-$540.12

 

Przykłady i wyniki
Przykład Rok Rabat NPV2_2013

Zakładając, że tabela Cashflow została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Klauzula Group By sortuje wyniki według wymiarów Year i Discount. Pierwszy argument discount_rate jest udostępniany jako pole (Discount), a nie jako konkretna liczba i dlatego wymagane jest drugie kryterium sortowania. Pole może zawierać różne wartości, dlatego zagregowane wiersze muszą zostać posortowane, aby zezwolić na różne wartości wymiarów Year i Discount.

;

2013
2013

0.1
0.2

-$3456.05
$5666.67