Przeskocz do zawartości głównej

coalesce — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja coalesce zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji non-NULL. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

Syntax:  

coalesce(expr1[ , expr2 , expr3 , ...])

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
expr1 Pierwsze wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji innej niż NULL.
expr2 Drugie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji innej niż NULL.
expr3 Trzecie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji innej niż NULL.