Przeskocz do zawartości głównej

Cofanie publikacji zakładek

W celu wycofania opublikowanej zakładki w taki sposób, aby była niedostępna dla innych osób, należy cofnąć jej publikację.

  1. Z przeglądu aplikacji kliknij Bookmark aby wyświetlić zakładki.

  2. Znajdź opublikowaną zakładkę w obszarze Opublikowane przeze mnie.
  3. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, a następnie wybierz opcję Cofnij publikowanie.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Cofanie publikacji zakładki.

  4. Kliknij przycisk Cofnij publikowanie.

    Zakładka zostanie wycofana z publikacji i przeniesiona z obszaru Opublikowane do obszaru Moje zakładki.

Zakładka nie będzie już dostępna dla innych użytkowników aplikacji.

WskazówkaMożna także wycofać publikację zakładki w widoku arkusza, dotykając długo/klikając prawym przyciskiem myszy w Zakładkach.