Przeskocz do zawartości głównej

Otwieranie aplikacji Qlik Sense Mobile

Gdy otwierasz aplikację Qlik Sense Mobile po raz pierwszy, musisz nawiązać połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise i uwierzytelnić się na tym serwerze, zanim możliwe będzie korzystanie z aplikacji i aplikacji typu „mashup” z programu Qlik Sense na Twoim urządzeniu przenośnym.

Po jednorazowym nawiązaniu połączenia możesz już otwierać aplikację Mobile bez połączenia z serwerem i wyświetlać aplikacje Qlik Sense, które zostały pobrane.

Zabezpieczenia aplikacji Qlik Sense Mobile

Jeśli połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise jest niedostępne, aplikacja Qlik Sense Mobile nie jest chroniona hasłem Qlik Sense. Jeśli połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise zostało nawiązane, wówczas istnieje możliwość zapamiętania Twojej nazwy użytkownika oraz hasła.

W obu tych przypadkach użytkownik niemający autoryzacji może uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, jeśli uzyska dostęp do Twojego urządzenia. Aby chronić swoje dane, zadbaj o to, by urządzenie było chronione hasłem. Gdy nie używasz urządzenia, zablokuj je.

Logowanie się do aplikacji Qlik Sense Mobile

Otwórz aplikację Qlik Sense Mobile i wprowadź swoją nazwę użytkownika oraz hasło, aby zalogować się na serwerze Qlik Sense Enterprise, który został dodany do listy kont serwerów aplikacji mobilnej.

Instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia z serwerem Qlik Sense Enterprise po raz pierwszy uzyskasz od administratora. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nawiązywanie połączenia z Qlik Sense z aplikacji Qlik Sense Mobile (tylko w języku angielskim).

InformacjaAby połączyć się z Qlik Sense Enterprise wdrożeniem z Qlik Sense Mobile, użytkownicy muszą mieć przydzielony odpowiedni typ dostępu. Użytkownicy, którym przydzielono dostęp użytkownika lub licencję dostępową Professional albo Analyzer, mogą się połączyć. Użytkownicy z licencjami Analyzer Capacity lub dostępem do logowania nie mogą się połączyć. Dostęp anonimowy nie jest dozwolony.

Podczas uwierzytelniania pojawi się pytanie o to, czy aplikacja Qlik Sense Mobile ma zapisać poświadczenia wymagane do zalogowania się w Qlik Sense Enterprise.

  • Stuknij przycisk Zapamiętaj, aby aplikacja Qlik Sense Mobile zapamiętała Twoją nazwę użytkownika i hasło.
  • Stuknij przycisk Nie teraz, aby aplikacja Qlik Sense Mobile zapomniała Twoją nazwę użytkownika i hasło. Monit dotyczący tej opcji pojawi się przy następnym logowaniu się.
  • Stuknij przycisk Nigdy, aby aplikacja Qlik Sense Mobile zapomniała Twoją nazwę użytkownika i hasło. Monit dotyczący tej opcji nie pojawi się przy następnym logowaniu się.

Jeśli wybierzesz opcję Nigdy i zechcesz zmienić odpowiedź, aby aplikacja Qlik Sense Mobile wyświetlała pytanie dotyczące zapamiętywania nazwy użytkownika oraz hasła, zresetuj tę opcję — w tym celu wyloguj się ze strony profilu, a następnie stuknij ikonę More na stronie Wybierz serwer Qlik Sense. Stuknij przycisk Pytaj, czy zapisać login, a przy następnym logowaniu pojawi się pytanie.

Qlik SenseSerwer demonstracyjny

Po zainstalowaniu aplikacji Qlik Sense Mobile pojawi się serwer z aplikacjami demonstracyjnymi dla Qlik Sense na liście serwerów. Ten serwer jest hostowany przez firmę Qlik. Nie wymaga loginu ani hasła.

Aplikacje Qlik Sense z serwera demonstracyjnego są dostępne w Strumieniach w obszarze Każdy. Zanim możliwe będzie uzyskiwanie dostępu do demonstracyjnych aplikacji Qlik Sense bez połączenia internetowego, należy co najmniej raz nawiązać połączenie z serwerem demonstracyjnym.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense Mobile offline

Jeśli nie masz połączenia z serwerem Qlik Sense Enterprise, nadal możesz uruchomić aplikację Qlik Sense Mobile i zobaczyć aplikacje Qlik Sense, które zostały pobrane.

Zanim możliwe będzie otwarcie aplikacji mobilnej offline, musisz się zalogować na serwer Qlik Sense Enterprise co najmniej raz.

  • Stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense Mobile na urządzeniu z systemem iOS. Aplikacja mobilna zostanie otwarta.

Z aplikacji Qlik Sense Mobile w trybie offline możesz korzystać przez maksymalnie 10 dni (240 godzin). Zliczanie tego okresu zaczyna się w momencie otwarcia aplikacji Qlik Sense Mobile w trybie Aplikacja offline po raz pierwszy po ostatnim zalogowaniu się do serwera Qlik Sense Enterprise.

Jeśli na przykład zalogujesz się do serwera 1 czerwca, a następnie pierwszy raz otworzysz aplikację Qlik Sense Mobile offline 3 czerwca, wówczas możesz pracować offline do 13 czerwca.

Gdy upłynie 10 dni, musisz się ponownie zalogować na serwerze.

Usuwanie nazwy użytkownika oraz hasła

Jeśli zechcesz, aby aplikacja mobilna zapomniała Twoje dane logowania, wykonaj następujące czynności:

  1. Stuknij ikonę swojego profilu w aplikacji mobilnej. Zostanie otwarta strona Konto i ustawienia.
  2. Stuknij opcję Wyloguj się. Nastąpi wylogowanie i zostanie otwarta strona Wybierz serwer Qlik Sense.
  3. Stuknij ikonę More obok oznaczenia serwera i wybierz opcję Zapomnij login.