Przeskocz do zawartości głównej

Typy analiz Wniosków

Wnioski dostarczają wyniki, korzystając z szerokiego zakresu typów analiz. Te typy analiz zapewniają najlepsze praktyki wizualizacji podczas generowania wniosków.

Różne typy analiz wykorzystywane są w zależności od zapytań wejściowych oraz cech danych. Qlik cognitive engine określa najlepszy typ analizy dla zapytania w zależności od dostępnych danych. Poniższa tabela zawiera opisy typów analiz. Nie wszystkie warunki dla każdego typu analiz ujęto na liście. W tabeli wymieniono również wykresy potencjalnie dostępne jako alternatywy podczas edytowania wykresu Wniosków.

Typy analiz
Typ analizy Opisu Wymiary Miary Wykresy Alternatywne wykresy
Fakt Konkretne zagregowane sumy. 0 1-2 Wskaźnik KPI Brak
Wartości Lista wyszczególnionych wartości wymiarów i miar w tabeli. 0-10 0-10 Tabela Brak
Klasyfikacja Klasyfikacja wartości wymiarów według miar, z opcjonalnym grupowaniem. 1-2 1

Wykres słupkowy

Tabela przestawna

Wykres kołowy

Funnel chart

Chmura słów

Multi KPI

Rozbicie Podział miary według wielu wymiarów. 2-3 1

Mapa drzewa

Wykres słupkowy

Tabela

Wykres słupkowy

Sankey chart

Heatmap

Wykres Mekko

Wykres rozkładu

Rozmieszczenie na mapie Podział miary według wielu wymiarów geograficznych. 1-2 1-2 Mapa Brak
Przegląd Przegląd miary według wielu wymiarów. 1-2 1 Wykres rozkładu Brak
Udział Dostarcza klasyfikację ze zbiorczym udziałem (wykres Pareto). 1 1

Wykres kombi

Tabela

Tabela

Wykres kombi

Od początku roku Podział miary (tego roku od poprzedniego roku) według wymiaru. 1 1 Wykres słupkowy

Wykres słupkowy

Sankey chart

Heatmap

Wykres Mekko

Wykres rozkładu

Trend Wydajność miary w czasie, opcjonalnie podzielonej według wymiaru o niskiej liczebności. 1 data/wymiar czasu i opcjonalnie 1 inny wymiar 1-3 Wykres liniowy

Rozszerzenie Variance waterfall chart

Wykres warstwowy

Wykres rozkładu

Przetwarzanie wykresu kontrolnego Dostarcza wskaźnik wydajności miary w czasie względem średniej (sigma). 1 data/wymiar czasu 1 Wykres liniowy Brak
Porównanie Porównaj dwie miary w wymiarze. 1 2

Wykres punktowy

Wykres kombi

Multi KPI

Wykres punktowy

Korelacja Dostarcza względną relację między 2 miarami w maksymalnie 2 opcjonalnych wymiarach. 0-2 2

Wskaźnik KPI

Wykres rozkładu

Brak
Klaster (K-Means) Umożliwia porównanie 2 miar w wymiarze podczas grupowania wyników za pomocą KMeans. 1 2 Wykres punktowy Brak