Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie modeli logicznych z użyciem nauki opartej na poprzednikach

NA TEJ STRONIE

Tworzenie modeli logicznych z użyciem nauki opartej na poprzednikach

Domyślnie Insight Advisor używają nauki opartej na poprzednikach, aby tworzyć modele logiczne wykorzystywane do interpretacji danych i zapewniania wniosków.

Insight Advisor mogą analizować aplikację, aby sprawdzić, w jaki sposób pola używane są w celu tworzenia wykresów. Precedents Service firmy Qlikanalizuje aplikacje za każdym razem, gdy Wnioski są otwarte w aplikacji. Usługa analizowania aplikacji bada, w jaki sposób pola danych i elementy główne są stosowane w wykresach. Jednakże usługa nie bada danych w polach. W ten sposób poprzedniki uczą się tworzenia agregacji, wymiarów i miar z danych aplikacji. Insight Advisor mogą również używać poprzedników, których nauczyły się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych. W aplikacjach niepublikowanych Insight Advisor mogą używać poprzedników opanowanych z aplikacji publikowanych.

Analiza aplikacji jest włączona dla wszystkich aplikacji z Insight Advisor. Funkcję Insight Advisor można wyłączyć w aplikacji, jeśli nie jest wymagane, aby funkcja Insight Advisor uczyła się przyszłych poprzedników od tej aplikacji.

Używając logiki biznesowej, można dostosowywać model logiczny aplikacji. Podczas dostosowywania modelu logicznego nauka oparta na poprzednikach oraz funkcje poprzedników Insight Advisor są wyłączone. Więcej informacji zawiera temat Dostosowywanie modeli logicznych do programu Insight Advisor.

Wyłączanie Insight Advisor

  1. W aplikacji przejdź do obszaru Przegląd aplikacji.
  2. Kliknij polecenie App settings.
  3. Wybierz opcję Włącz Wnioski w aplikacji.