Przeskocz do zawartości głównej

ZTest_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

ZTest_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTest_conf() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

ZTest_conf(value[, sigma[, sig]])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od wartości próby.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.
sig W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział ufności.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:  

ZTest_conf(Value-TestValue)