Przeskocz do zawartości głównej
Skew — funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Skew — funkcja wykresu

Funkcja Skew() zwraca zagregowaną skośność wartości wyrażenia lub pola iterowanych po wymiarach wykresu.

Syntax:  

Skew([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
ArgumentOpisu
exprWyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpressionFunkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCTJeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarem Type i miarą Skew(Value).

Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.

Przykład Wynik

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Skew(Value):

  • Total wynosi 0.23522195
  • Comparison wynosi 0.86414768
  • Observation wynosi 0.32625351