Przeskocz do zawartości głównej

Przykładowe korzystanie z funkcji linest

Funkcje linest są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą regresji liniowej. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wizualizacji na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji linest dostępnych w Qlik Sense. Funkcje linest mogą być stosowane w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu.

Więcej informacji o składni i argumentach poszczególnych funkcji wykresów i skryptów linest można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nową aplikację.
 2. Otwórz edytor ładowania danych i wprowadź:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Kliknij run script w celu załadowania danych.

Wyświetlanie wyników z obliczeń skryptu ładowania danych

 1. Wykonaj następujące czynności:

  W Edytorze ładowania danych kliknij compass w celu przejścia do widoku aplikacji oraz utworzenia i otwarcia nowego arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj następujące elementy jako kolumny:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Tabela zawierająca wyniki obliczeń funkcji linest dokonanych w ramach skryptu ładowania danych powinna wyglądać następująco:

Tabela wynikowa
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Tabela wynikowa
Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu linest

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Edytorze ładowania danych kliknij compass w celu przejścia do widoku aplikacji oraz utworzenia i otwarcia nowego arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj wykres liniowy, a z obszaru Pola dodaj X jako wymiar i Sum(Y) jako miarę.

  Utworzony zostanie wykres liniowy, który przedstawia osie X i Y, na podstawie których obliczane będą wartości funkcji linest.

 4. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę z następującymi danymi jako wymiarem:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Korzysta się tutaj z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z nazwami funkcjilinest. Z uwagi na oszczędność miejsca można zmienić nazwę tej etykiety na Linest functions.

 5. Dodaj w tabeli następujące wyrażenie jako miarę:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Wyrażenie to wyświetli wartość wyniku każdej funkcji linest w kontekście odpowiedniej nazwy w wymiarze syntetycznym. Wynik funkcji Linest_b(Y,X) zostanie wyświetlony obok pola linest_b itd.

Tabela wynikowa
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186