Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

RowNo — funkcja wykresu

Funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów bitmapowych funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

InformacjaSortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, jeśli w dowolnym z wyrażeń wykresu używana jest funkcja RowNo(). W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Return data type: integer

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Examples and results:  

Data
Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility   2 8
Divadip 4 1 9
Divadip   2 10
Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki
Utwórz wizualizację zawierającą tabelę z wymiarami Customer, UnitSales, a następnie dodaj tam miary RowNo( ) i RowNo(TOTAL) zatytułowane Row in Segment i Row Number.

W kolumnie Row in Segment prezentowane są wyniki 1,2,3 dla segmentu kolumny z wartościami UnitSales dla klienta Astrida. Numerowanie wierszy rozpoczyna się wówczas ponownie od wartości 1 dla następnego segmentu kolumny, czyli dla Betacab.

Kolumna Row Number ignoruje wymiary i może być zastosowana do wskazania liczby wierszy w tabeli.

Dodaj wyrażenie

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

jako miarę.

Wyrażenie to zwraca wartość 0 dla pierwszego wiersza w każdym segmencie kolumny. W efekcie w kolumnie będą wyświetlane następujące wartości:

0; 2,25; 1,1111111; 0; 2,5; 5; 0, 2,375; 0 i 4.

Dane zastosowane w przykładach:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Dowiedz się więcej