Przeskocz do zawartości głównej

NoOfRows — funkcja wykresu

Funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów bitmapowych funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Syntax:  

NoOfRows([TOTAL])

Return data type: integer

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Example:  

if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))

Dowiedz się więcej