Przeskocz do zawartości głównej

GetPossibleCount — funkcja wykresu

Funkcja GetPossibleCount() służy do określenia liczby możliwych wartości w podanym polu. Jeśli podane pole zawiera selekcje, liczone są pola wybrane (zielone). W przeciwnym razie liczone są wartości powiązane (białe). .

W przypadku pól wybranych funkcja GetPossibleCount() zwraca liczbę pól wybranych (zielonych).

Return data type: integer

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Arguments:  

Argumenty
Argumenty Opisu
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First name, a drugie pole to Initials.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetPossibleCount ([Initials])

1, ponieważ na liście Initials jest jedna wartość powiązana z wyborem wartości (John) na liście First name.

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetPossibleCount ([First name])

1, ponieważ wybrano jedną wartość (John) na liście First name.

Jeśli na liście First name wybrano wartość Peter.

GetPossibleCount ([Initials])

2, ponieważ wartość Peter jest powiązana z dwoma wartościami na liście Initials.

Jeśli na liście First name nie wybrano żadnych wartości.

GetPossibleCount ([First name])

5, ponieważ nie ma selekcji, a na liście First name jest pięć niepowtarzalnych wartości.

Jeśli na liście First name nie wybrano żadnych wartości.

GetPossibleCount ([Initials])

6, ponieważ nie ma selekcji, a na liście Initials jest sześć niepowtarzalnych wartości.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');