Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Co to są Insight Advisor i logika biznesowa?

Insight Advisor są pakietem funkcji Qlik Sense. Insight Advisor pomagają budować model danych, tworzyć wizualizacje i analizować dane. Logika biznesowa pomaga programowi Insight Advisor w interpretacji danych.

Insight Advisor

Insight Advisor obejmują następujące funkcje programu Qlik Sense:

 • Analiza oparta na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor: Analiza oparta na wyszukiwaniu jest dostępna we Wnioskach na karcie Analizuj aplikacji. Analiza oparta na wyszukiwaniu tworzy wizualizacje oparte na wyszukiwaniu w języku naturalnym lub wyborze pól i elementów głównych. Analiza oparta na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor może również generować potencjalnie interesujące wykresy.

 • Insight Advisor Chat: Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie w języku naturalnym z huba w aplikacjach, do których masz dostęp. Insight Advisor Chat następnie zwraca odpowiednie wizualizacje.

 • Associative Insights: Funkcja Associative Insights pomaga odkrywać martwe punkty i ujawniać relacje, które mogły zostać przeoczone. Funkcja Associative insights porównuje udział wyborów użytkownika oraz wartości wykluczonych z jego miarami.

 • Sugestie dotyczące wykresu: Sugestie dotyczące wykresu umożliwiają użytkownikowi wybranie pól danych podczas edycji arkusza, a Qlik Sense wybiera wymiary, miary oraz typy wizualizacji. Sugerowany wykres dostosowuje się sam na podstawie wprowadzonych zmian. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości.

 • Rekomendowane asocjacje: Insight Advisor mogą rekomendować asocjacje między tabelami danych w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Panel Rekomendowane asocjacje umożliwia wyświetlanie i stosowanie tych asocjacji.

W tym kursie skupimy się na doskonaleniu analizy opartej na wyszukiwaniu za pomocą logiki biznesowej.

Analiza oparta na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor

Analiza oparta na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor jest dostępna we Wnioskach na karcie Analiza w aplikacji. We Wnioskach wpisuje się wyszukiwania w języku naturalnym (funkcja niedostępna w języku polskim), takie jak „what is profit by employee for 2020”. Można także wybrać określone zasoby danych. Insight Advisor następnie generują wykresy lub znajdują pasujące wykresy w aplikacji. Jeśli tworzysz aplikacje, Analiza oparta na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor pomaga tworzyć aplikacje na podstawie pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedzi. Jeśli używasz aplikacji, Insight Advisor pomagają znaleźć odpowiednią wizualizację, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie — w aplikacji lub tworząc ją dla Ciebie.

Przykład: interesują Cię pewne wizualizacje przedstawiające zysk osiągnięty przez każdego pracownika. Otwórz aplikację kursu w programie Qlik Sense. We Wnioskach wyszukaj show profit by employee. Insight Advisor generuje wyniki.

Wyniki zapytania show profit by employee

Insight results for 'show profit by employee'. There is a bar chart show shows the sum of Gross Profit by Employee ID, a table of values for employee ID and Gross Profit, and a combo chart that shows the contribution of employee ID to the sum of gross profit.

Masz jeden pasujący wynik, który przedstawia sumę Gross Profit według pola EmployeeID oraz kilka dodatkowych wyników. Wykresy te możesz dodać do arkuszy w naszej aplikacji.

Chociaż te wyniki były zgodne z poszukiwanymi informacjami, wybrane pola można poprawić. Próbując wybrać pole pasujące do pola employee z modelu danych, Insight Advisor wybrały EmployeeID. Bardziej przydatne w analizie jest jednak pole EmployeeName. Suma Gross Profit na wykresie dotyczy ponadto całego czasu. Chociaż to nie jest nieprawidłowe, być może warto wyświetlać domyślnie nowsze dane.

We Właściwościach wniosku możesz nauczyć Insight Advisor, że wolisz pole EmployeeName, wybierając ten wymiar. Program uczy się tych precedensów dla każdego użytkownika osobno. Twórca aplikacji może jednak opracować model, który pokazuje programowi Insight Advisor, jak dokładnie interpretować model danych i używać zawartych w nim pól. Ten model logiczny jest używany przez Insight Advisor dla wszystkich użytkowników aplikacji. Można to zrobić przy użyciu logiki biznesowej.

Logika biznesowa

Logika biznesowa to opcjonalna część przygotowania danych, która definiuje model logiczny używany przez niektóre funkcje programu Insight Advisor do interpretacji modelu danych. Logika biznesowa obejmuje dwie główne funkcje:

 • Model logiczny: model danych aplikacji używany podczas generowania wizualizacji.

 • Słownictwo: alternatywne terminy do zapytań w języku naturalnym.

Insight Advisor używają logiki biznesowej w następujących funkcjach programu Insight Advisor:

 • Analiza oparta na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor

 • Insight Advisor Chat

 • Associative Insights

Model logiczny

Model logiczny to model koncepcyjny używany przez Insight Advisor podczas tworzenia wizualizacji. Jest on tworzony z modelu danych aplikacji. Każda aplikacja ma pojedynczy model logiczny. Pola i elementy główne są podstawowymi składnikami tego modelu. Są one uporządkowane w grupy. Grupy wskazują na asocjację koncepcyjną lub relację między polami lub elementami głównymi. Po ich zdefiniowaniu można określić inne relacje i sposób postępowania z nimi. Obejmują one m. in.:

 • PakietyPakiety umożliwiają tworzenie kolekcji powiązanych grup. Zapobiega to wspólnemu wykorzystywaniu grup, które nie są w tym samym pakiecie.
 • Hierarchie: Hierarchie umożliwiają definiowanie analitycznych relacji drążenia między grupami.
 • Okresy kalendarzowe: Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy dla Insight Advisor.
 • Zachowania: Zachowania umożliwiają określenie relacji preferuj i odmów między polami. Zachowania mogą również wymuszać stosowanie wymaganych wyborów i domyślnych okresów kalendarzowych.

Słownictwo

Słownictwo logiki biznesowej pomaga poprawić skuteczność zapytań w języku naturalnym. Słownictwo umożliwia definiowanie terminów i wartości do użycia w zapytaniach w języku naturalnym, których nie ma w modelu danych. Na przykład przy użyciu słownictwa można zdefiniować:

 • Alternatywne nazwy pól, elementów głównych i wartości.

  Na przykład Zyski, Wpływy i Przychody dla pola Dochód.

 • Nazwy zakodowanych wartości

  Na przykład nazwy kodów klasyfikacji medycznych.

 • Nazwy do grupowania wartości z pola

  Na przykład definiowanie nazwanych przedziałów wiekowych dla pola zawierającego grupy wiekowe.

 • Popularne akronimy i skróty, które nie występują w danych.

  Na przykład r oznaczające rok lub l oznaczające liczbę.