Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Tworzenie słownictwa

Słownictwo umożliwia dodawanie terminów do wykorzystania przez Insight Advisor, których nie ma w danych. Słownictwo nie wymaga posiadania własnego modelu logicznego.

Słownictwo umożliwia używanie terminów do definiowania wartości lub wyborów wartości z modelu danych.

Po co tworzyć słownictwo?

Słownictwo jest kluczowym narzędziem przygotowującym aplikację do obsługi zapytań w języku naturalnym. Insight Advisor próbuje łączyć wszystkie zapytania w języku naturalnym z nazwami pól i wartościami w danych. Nie może znać wszystkich możliwych wyszukiwanych haseł, które mogą wprowadzić użytkownicy Twojej aplikacji. Słownictwo pozwala wypełnić te luki terminologiczne, łącząc terminy z polami i wartościami pól.

Na przykład w aplikacji kursu masz produkty, które są strojami kąpielowymi. Te elementy należą do kategorii Beachwear w danych. Jeżeli wyszukasz swimwear we Wnioskach, nie uzyskasz żadnych wyników. Podobnie nie możesz wyszukiwać footwear i uzyskiwać wyników zarówno dla obuwia męskiego, jak i damskiego.

Tworzenie słownictwa dotyczącego strojów plażowych

 1. Na karcie Przygotuj kliknij Słownictwo.

 2. Kliknij polecenie Utwórz słownictwo.

 3. Jako Terminywprowadź następujące terminy:

  • swimwear

  • swimsuits

 4. Jako ustawienie Dotyczy wybierz CategoryName.

 5. Jako Warunek wybierz W.

 6. Do warunku W wybierz następujące wartości:

  • Beachwear

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie słownictwa dotyczącego obuwia

 1. Na karcie Przygotuj kliknij Słownictwo.

 2. Kliknij polecenie Utwórz słownictwo.

 3. Jako Terminy wprowadź footwear.

 4. Jako ustawienie Dotyczy wybierz CategoryName.

 5. Jako Warunek wybierz W.

 6. Do warunku W wybierz następujące wartości:

  • men's footwear
  • women's footwear

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do Wniosków. Wyszukaj what is the average freight for footwear. Otrzymasz teraz wyniki dla obuwia męskiego i damskiego.

Następnie wyszukaj gross profit for swimwear in 2019. Teraz podczas wyszukiwania terminu „swimwear” otrzymasz wyniki dla terminu „beachwear”.

Dziękujemy!

Kurs został ukończony i masz już dodatkową wiedzę na temat logiki biznesowej i programu Insight Advisor w Qlik Sense.