Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Konfigurowanie zachowań

Teraz utworzysz zachowanie. Zachowania umożliwiają ustawienie niestandardowego, indywidualnego zakresu użycia grup miar.

Dzięki zachowaniom możesz:

  • Wymuszać wymagane wybory wartości z pola z grupą miar.

  • Ustawiać preferowane grupy do używania z grupą miar.

  • Ustaw grupy, których nie chcesz używać z grupą miar.

  • Ustawić okres kalendarzowy, który ma być używany domyślnie z grupą miar.

Zachowania są opcjonalne.

Po co konfigurować zachowania?

Podobnie jak pakiety, zachowania pomagają wyznaczyć zakres używania grup razem. Zachowania umożliwiają wyznaczenie wąskiego zakresu sposobu używania indywidualnych grup miar z innymi grupami.

Kiedy na przykład szukamy pól z grupy Sales we Wnioskach, wyniki miar dla pola Gross Profits są domyślnie agregowane z całego okresu. Bardziej przydatne byłoby zastosowanie okresu bliższego współczesności. Aby domyślnie używać jednego z okresów kalendarza, możesz utworzyć zachowanie.

Tworzenie domyślnego zachowania okresu kalendarzowego

  1. Kliknij pozycję Utwórz zachowania.

  2. Jako ustawienie Dotyczy wybierz Sales.

  3. Jako Typ zachowania wybierz Domyślny okres kalendarzowy.

  4. Jako Grupa kalendarza wybierz Order Date.

  5. Jako Okres wybierz Month comparison.

  6. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do Wniosków i wyszukaj what is the average sales by employee. Pasujące wyniki zawierają teraz wykres słupkowy, który porównuje sprzedaż w roku 2020 w tym miesiącu ze sprzedażą w 2019 roku w tym miesiącu dla każdego pracownika. W przypadku wykresów, które nie obsługują porównań, zamiast tego wyświetlane są wyniki za rok 2020.

Insight Advisor Wykres Wniosków używający domyślnego okresu kalendarzowego.

An Insights chart displaying a bar chart that shows the average Sales by Employee name. A default calendar period has been applied, comparing 2020 sales for this month to 2019 sales for this month

Ten domyślny okres kalendarzowy możesz zmienić we właściwości Okres analizy.