Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Konfigurowanie okresów kalendarzowych

Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy w programie Insight Advisor z wykorzystaniem grup kalendarzowych.

Okresy kalendarzowe służą do definiowania okresów do analizy w analizach programu Insight Advisor. Okresy kalendarzowe tworzy się na podstawie grup kalendarzowych. Okresy kalendarzowe mogą być względne i obejmować okres w odniesieniu do daty bieżącej. Możesz na przykład utworzyć względny okres obejmujący bieżący miesiąc. Okresy kalendarzowe mogą również wykorzystywać ostatnią zarejestrowaną wartość w danych. Możesz utworzyć okres do wyświetlania ostatniego miesiąca w danych. Użytkownicy aplikacji mogą stosować okresy kalendarzowe do wykresów we Wnioskach.

Możesz także definiować domyślne okresy kalendarzowe dla grup w zachowaniach. Gwarantuje to, że Insight Advisor będą domyślnie używać tego okresu kalendarzowego podczas tworzenia wykresów dla pól w tej grupie.

Po co definiować okresy kalendarzowe?

Okresy kalendarzowe są przydatne, ponieważ tworzą przedziały czasowe do analizy danych. Jeżeli Insight Advisor nie otrzymają określonych ram czasowych, np. w 2020 r. czy za grudzień, wykorzystają całość dostępnych danych. Jeżeli podasz okresy kalendarzowe, użytkownicy aplikacji będą mogli łatwiej przeglądać i porównywać dane z wybranych okresów.

Na przykład chcesz wyświetlić sprzedaż według produktów. Przejdź do pozycji Wnioski i wprowadź pokaż sprzedaż według produktów. Jeśli chcesz wyświetlić wybrane okresy sprzedaży, takie jak porównanie ostatniego miesiąca z tym samym miesiącem ubiegłego roku lub sprzedaż w tym roku, musisz wprowadzić nowe zapytania. Po utworzeniu okresów kalendarzowych możesz wyświetlać te okresy na potrzeby zapytania bez tworzenia nowych zapytań.

Tworzenie okresu kalendarzowego Month comparison

W tym okresie kalendarzowym będą wyświetlane wyniki za ostatni pełny miesiąc w danych i porównane z tym samym miesiącem w zeszłym roku.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Order date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Month comparison

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Miesiąc.

 5. W obszarze Porównanie okresów wybierz opcję Rok po roku.

 6. Wybierz pozycję Ostatni zakończony okres.

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie rocznego okresu kalendarzowego

W tym okresie kalendarzowym zostaną wyświetlone wyniki za ostatni rok w danych. W tym samouczku jest to rok 2020.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Order date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Recent year.

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Rok.

 5. Wybierz pozycję Użyj ostatnio sortowanej wartości.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do pozycji Wnioski i wyszukaj show me sales by product. Wybierz pasujący wynik. We Właściwościach wniosku dostępna jest nowa właściwość Okres analizy. Wybierz ją, a następnie wybierz Month comparison, aby zastosować okres do wykresu.

Okres kalendarzowy Month comparison zastosowany do wykresu we Wnioskach

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current month and one for the same month last year

Następnie zastosuj okres kalendarzowy Recent year.

Ostatni roczny okres kalendarzowy zastosowany do wykresu we Wnioskach.

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current year and one for the previous year

Jak widać, okresy kalendarzowe umożliwiają użytkownikom aplikacji szybkie przeglądanie różnych interesujących ich okresów w programie Insight Advisor.