Przeskocz do zawartości głównej

Edycja wymiaru głównego

Po aktualizacji wymiaru głównego zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jego wystąpieniach, w tym także we wszystkich wizualizacjach, w których jest używany.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Linked Object aby wyświetlić elementy główne.
 3. Kliknij wymiar do edycji.

  Zostanie otwarty podgląd.

 4. Kliknij Edit u dołu podglądu.

  Jeśli wymiar jest używany w arkuszu, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do wymiaru głównego zostaną zastosowane do wszystkich jego wystąpień w arkuszach.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj wymiar, w którym można aktualizować pole lub wyrażenie, nazwę, opis i znaczniki.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Wymiar został zaktualizowany.

WskazówkaMożesz także edytować element główny z jego podglądu. W celu otwarcia podglądu kliknij element w obszarze elementów głównych.