Przeskocz do zawartości głównej

Nauka oparta na poprzednikach dla porady dot. wniosków w programie Qlik Sense Desktop

NA TEJ STRONIE

Nauka oparta na poprzednikach dla porady dot. wniosków w programie Qlik Sense Desktop

Porada dot. wniosków może analizować aplikację, aby sprawdzić, w jaki sposób używane są pola w celu tworzenia wykresów. Qlik Precedents Service analizuje aplikacje każdorazowo przy otwarciu porady dot. wniosków w aplikacji. Ta usługa sprawdza użycie pól danych i elementów głównych na wykresach. W ten sposób funckja porada dot. wniosków uczy się poprzedników w odniesieniu do tworzenia agregacji, wymiarów i miar dla modelu danych aplikacji.

Analiza aplikacji nie sprawdza danych w polach, a sprawdza tylko tabele danych i nazwy pól, a także sposób ich użycia. Analiza aplikacji jest włączona dla wszystkich aplikacji w poradzie dot. wniosków. Funckję Porada dot. wniosków można wyłączyć w aplikacji, jeśli nie jest wymagane, aby funckja porada dot. wniosków uczyła się przyszłych poprzedników od tej aplikacji.

Wyłączanie funkcji Porada dot. wniosków w aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

  1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę Ò.
  2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
  3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
  4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
  5. Kliknij polecenie Zamknij.
  6. Odśwież aplikację.