Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą Porady dot. wniosków

to punkt wyjścia do badania danych i tworzenia wizualizacji. Porada dot. wniosków wykorzystuje silnik Qlik Cognitive Engine w celu tworzenia wizualizacji na podstawie pól i elementów głównych, a także poprzedniki dotyczące używania pól w wykresach, których się nauczyła.

W Poradzie dot. wniosków możesz wyszukiwać, aby wyświetlać wizualizacje, takie jak wykresy Porad dot. wniosków i istniejące wizualizacje z Twoich arkuszy. Funkcja Porada dot. wnioskówmoże również generować zestawy wizualizacji poprzez analizowanie Twojego zestawu danych i tworzenie wykresów, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli zmienisz dane w swojej aplikacji przez dodanie danych, utworzenie asocjacji, edycję tabel lub klasyfikowanie pól, wówczas wykresy wniosków wygenerowane przez Poradę dot. wniosków mogą ulec zmianie. Gdy funkcja Porada dot. wniosków zostanie otwarta w opublikowanej aplikacji, wówczas sprawdza ona sposób używania pól i elementów głównych z modelu danych w wymiarach, miarach i wyrażeniach. Dodatkowo może się uczyć z poprzednich interakcji, które miały miejsce podczas tworzenia wykresów w innych aplikacjach.

Funkcja Porada dot. wniosków obsługuje nawigację za pomocą klawiatury. Więcej informacji zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense.

Gdzie można korzystać z Porady dot. wniosków

W przypadku Porada dot. wniosków istnieją następujące ograniczenia:

 • Jeśli aplikacja jest publikowana, można wyszukiwać tylko elementy główne.

Proces wyszukiwania

Gdy wprowadzisz zapytanie wyszukiwania, aplikacja Qlik Sense wygeneruje odpowiedni wykres wniosku. Pola dla Porady dot. wniosków można ustalić, wprowadzając je albo wybierając. Możesz również wprowadzać zapytania w języku naturalnym, takie jak Pokaż mi produkt według przychodów w Szwecji.

Uwaga: Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Qlik Sense obsługuje język angielski.

Funkcja wykorzystuje określone przez Ciebie pola, ale w wygenerowanych wizualizacjach może również używać dodatkowych pól. Funkcja Porada dot. wniosków analizuje Twój model danych oraz sposoby używania pól w istniejących wykresach i elementach głównych w Twojej aplikacji. Następnie nazwy pól, ich wartości oraz elementy główne są używane do generowania wizualizacji.

Ponadto funkcja Porada dot. wniosków wykorzystuje wszelkie przekazane jej poprzedniki w celu ukrywania wykresów wniosku, ustawiania pól w postaci wymiarów lub miar, a także wykluczania pól z analizy. W Qlik Sense Enterprise funkcja Porada dot. wniosków może również używać poprzedników, których nauczyła się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych.

Gdy wprowadzisz zapytanie w języku naturalnym, funkcja Porada dot. wniosków podejmie próbę znalezienia wyniku w postaci pasującego wykresu. Jeśli taki wynik zostanie znaleziony, pokazane zostaną dodatkowe powiązane wyniki. Jeśli znalezienie pasujących wyników będzie niemożliwe, funkcja Porada dot. wniosków podejmie próbę zaoferowania wyników powiązanych. Możesz kliknąć ikonę Info , aby zobaczyć, w jaki sposób funkcja Porada dot. wniosków wygenerowała wyniki z Twojego zapytania wyszukiwania

Porada dot. wniosków w aplikacji .

A: Pola i elementy główne

Są to dostępne zasoby (pola i elementy główne) przeznaczone do tworzenia wykresów wniosku. Dostęp do pól można uzyskać, klikając ikonę H, a do elementów głównych, klikając ikonę é.

B: Pole wyszukiwania Wniosku

Wprowadź nazwę pola i elementu głównego, aby wyszukiwać wykresy, używając tych nazw pól.

C: Wykres wniosku

Są to wykresy wniosku utworzone za pomocą funkcji Porada dot. wniosków. Funkcja Porada dot. wniosków wskazuje liczbę wyników i dokonuje ich podziału według liczby wyników znalezionych, liczby wykresów istniejących w arkuszach oraz liczby wykresów nowo wygenerowanych przez Poradę dot. wniosków.

Wykresy wniosku mogą być dodawane do istniejących arkuszy albo do nowych arkuszy w aplikacji. Wykres wniosku można również pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dane używane na tym wykresie.

Wykres można rozwinąć, wybierając go albo klikając ikonę s.

Jeśli wykres wniosku jest nowy, wówczas możesz go dodać do swoich arkuszy. Jeśli wykres już istnieje, możesz kliknąć nazwę arkusza u dołu wykresu, aby przejść do odpowiedniej strony.

Jeśli nie podoba Ci się konkretny wykres wniosku, możesz go ukryć i wówczas nie będzie uwzględniany w przyszłych wynikach. Jeśli zmienisz zdanie, możesz wyświetlić ukryte wykresy i przywrócić je.

Wybranie wykresu powoduje rozwinięcie go i umożliwia dokonywanie wyborów na jego obszarze. Wybory mają zastosowanie do wszystkich wyświetlanych wykresów wniosku. Wybory dokonane w wykresach z arkuszy są zachowywane podczas otwierania funkcji Porada dot. wniosków. Wybory nie wpływają na wykresy utworzone przez funkcję Porada dot. wniosków. Więcej informacji dotyczących badania wizualizacji i dokonywania wyborów zawiera temat Wykrywanie .

D: Panel właściwości

Panel właściwości zawiera opcje z zakresu edytowania wykresów wniosku oraz zmieniania poprzedników ustawionych w wykresie wniosku.

W obszarze Właściwości ogólne możesz wyświetlać i edytować swoje ukryte i wywnioskowane wykresy, a także poprzedniki ustawione w celu generowania wniosków.

W obszarze Właściwości wniosku można edytować wykres wniosku i wyświetlać jego szczegóły. Widoczny jest Typ analizy, która została użyta do utworzenia wykresu. Kliknij Help , aby dowiedzieć się więcej o użytym typie analizy. Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, z jakiego powodu został utworzony wykres, oraz zmienić poprzedniki wykorzystane do nauki na podstawie wykresu.

Używanie języka naturalnego w zapytaniach wyszukiwania

Zapytanie wyszukiwania można sformułować, używając języka naturalnego — na przykład Show me Sales (aktualnie ta funkcja nie jest obsługiwana w języku polskim).

Zapytania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól w używanym modelu danych.

Elementy główne można oznaczać znacznikami z synonimami, używając znaczników na elementach głównych. W znacznikach synonimów należy używać formatu alt:<termin>. Na przykład: alt:cities. Więcej informacji zawiera temat Oznaczanie elementów głównych znacznikami.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

 • Czas: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
 • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
 • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time.

Aby uzyskać więcej informacji o zapytaniach w języku naturalnym, zobacz Funkcje zapytań w języku naturalnym w Qlik Sense.

Edycja Wykresów wniosku

Wykresy wniosku można edytować, zaznaczając dany wykres, klikając Edit, a następnie zmieniając właściwości w panelu Właściwości wniosku.

Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. Jeśli wykres zawiera wiele miar lub wymiarów, możesz zmienić ich kolejność, przeciągając je. Jeśli filtry zostały określone w zapytaniu w języku naturalnym, możesz je także modyfikować.Wymiary i miary z wykresów wniosku można dodawać jako elementy główne.

Jeśli poddasz wykres edycji, funkcja Porada dot. wniosków będzie mogła się uczyć z Twoich preferencji na tym wykresie, pod warunkiem że dodasz go do arkusza lub po zamknięciu edytora klikniesz opcję Ucz się. Poprzedniki ustawione przez użytkownika w funkcji Porada dot. wniosków obowiązują tylko w odniesieniu do wystąpienia Porad dot. wniosków tego użytkownika.

W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, z jakiego powodu został utworzony wykres, oraz zmienić poprzedniki wykorzystane przez funkcję Porada dot. wniosków do nauki na podstawie wykresu. Po wybraniu szczegółów możesz je zmienić lub odrzucić. Możesz ustawić pola jako wymiary lub jako miarę. Możesz również wykluczyć pola z przyszłych analiz.

Ukrywanie wykresów wniosku

Podczas generowania wykresów wniosku możesz ukryć te wykresy, które nie mają być oferowane ponownie. Aby ukryć wykres, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie View Ukryj. Wykresy możesz również ukrywać w sekcji Szczegóły panelu Właściwości wniosku. W tym celu wybierz opcję Dla tej kombinacji danych zaproponowaliśmy wykres, a następnie kliknij polecenie Ukryj ten wykres.

Wykresy ukryte dla bieżącego zapytania wyszukiwania można zobaczyć w obszarze Właściwości ogólne.

Zarządzanie poprzednikami w wykresach wniosku

Poprzedniki ustawione w funkcji Porada dot. wniosków można wyświetlić w obszarze Właściwości ogólne.

Opcja Ukryte wykresy zawiera wykresy ukryte przed zapytaniami. Możesz kliknąć ikonę Show this chart again aby ponownie wyświetlić wykres w zapytaniach.

Opcja Wykresy wykorzystane do nauki zawiera wykresy, które spodobały ci się w wynikach zapytań. Możesz usunąć wykresy wykorzystane do nauki, klikając Delete.

W obszarze Twoje zdefiniowane preferencje przedstawiane są wszystkie preferencje zapamiętane przez Porady dot. wniosków. Preferencje można usuwać, klikając opcję Delete.

Możesz wyczyścić wszystkie ukryte wykresy, wykresy wykorzystane do nauki i precedensy, klikając Wyczyść wszystko.

Tworzenie wizualizacji za pomocą funkcji Porada dot. wniosków

Uwaga:

Wykresy dodane do arkusza z funkcji Porada dot. wniosków są pokazywane jako wygenerowane do czasu odświeżenia aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu w swojej aplikacji kliknij opcję Wnioski.
 2. Aby wygenerować wykresy na podstawie analizy danych, kliknij opcję Generuj wnioski.

 3. Aby wygenerować wykresy w oparciu o konkretne dane, wpisz zapytanie.

  Uwaga: Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Qlik Sense obsługuje język angielski.Qlik Sense Desktop nie obsługuje funkcji przekształcania głosu na tekst do wysyłania zapytań.

  Alternatywnie wybierz pola i elementy główne, których chcesz używać w wykresach wniosku. Wybierz dane z listy dostępnych zasobów albo wyszukaj je według nazw w polu wyszukiwania.

 4. Aby dodać wykres wniosku do swojej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać wykres do bieżącego arkusza, kliknij opcję Dodaj do arkusza.
  • Aby dodać wykres do konkretnego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz arkusz.
  • Aby dodać wykres do nowego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz opcję Utwórz nowy arkusz.

Tworzenie elementów głównych z wykresów wniosku

Wykonaj następujące czynności:

 1. We Wnioskach wybierz wykres wniosku i kliknij Edit.
 2. W panelu Właściwości wniosku kliknij wymiar lub miarę, a następnie kliknij Dodaj nowy.
 3. W oknie dialogowym Utwórz nowe wymiary lub Utwórz nowe miary kliknij przycisk Utwórz.

Wyłączanie funkcji Porada dot. wniosków w aplikacji

Poradę dot. wnioskówmożna wyłączyć w aplikacji, dodając zmienną, a następnie odświeżając aplikację.Wyłączenie Porad dot. wniosków w opublikowanej aplikacji w Qlik Sense Enterprise lub aplikacji w hubie w chmurze uniemożliwia usłudze Precedents Service naukę na podstawie poprzedników z aplikacji. Po wyłączeniu Porad dot. wniosków usługa nie będzie już mogła uczyć się agregacji, wymiarów ani miar używanych w konkretnym modelu danych, których mogłaby używać w aplikacjach z podobnym modelem danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę Ò.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
 4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
 5. Kliknij polecenie Zamknij.
 6. Odśwież aplikację.