Przeskocz do zawartości głównej

Rozszerzenie Variance waterfall chart

NA TEJ STRONIE

Rozszerzenie Variance waterfall chart

Wykresu wodospadowego wariancji (Variance waterfall chart) możesz użyć w celu przedstawienia wariancji między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru. Wykres wodospadowy wariancji jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

Należy użyć dwóch miar, wartości początkowej i końcowej, a także jednego wymiaru pomostowego.

Tworzenie wykresu wodospadowego wariancji

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres wodospadowy wariancji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu zasobów otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Variance waterfall.
  2. Kliknij przycisk Dodaj wymiar, aby wybrać wymiar pomostowy.

  3. Kliknij pierwszy przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę do użycia jako wartość początkową.
  4. Kliknij drugi przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę do użycia jako wartość końcową.

Zostanie wyświetlony wykres wodospadowy wariancji z jednym słupkiem reprezentującym miarę wartości początkowej i jednym słupkiem reprezentującym miarę wartości końcowej. Pomiędzy słupkami miar będzie widoczna wariancja dla każdej z wartości wymiaru pomostowego.

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu można dostosować.

Etykiety

Możesz wyłączyć etykiety wartości, ustawiając opcję Wygląd > Prezentacja > Etykiety wartości na wartość Wył..

Legenda

Możesz dostosować etykiety legendy, ustawiając opcję Wygląd > Prezentacja > Etykiety na wartość Niestandardowe. Możesz ustawić niestandardowy tekst dla następujących etykiet legendy:

  • Wartość początkowa (Wartość początkowa)
  • Wartość końcowa (Wartość końcowa)
  • Wariancja dodatnia (Etykieta dodatnia)
  • Wariancja ujemna (Etykieta ujemna)

Możesz także ukryć legendę, ustawiając opcję Wygląd > Kolory i legenda > Pokaż legendę na wartość Wył., lub zmienić położenie legendy za pomocą ustawienia Wygląd > Kolory i legenda > Położenie legendy.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.

  • Nie można używać wykresu wodospadowego wariancji w kontenerze kratowym.
  • Aby uzyskać poprawny format liczb dla słupków wariancji wymiaru, należy użyć takiego samego formatu liczbowego w obu miarach.