Przeskocz do zawartości głównej

Wyświetlanie dokładnych wartości dla kilku wymiarów i miar w tabeli przestawnej

NA TEJ STRONIE

Wyświetlanie dokładnych wartości dla kilku wymiarów i miar w tabeli przestawnej

Efektywność tabeli przestawnej najlepiej widać w porównaniu ze zwykłą tabelą zawierającą te same dane.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Zestaw danych

W poniższej tabeli istnieją trzy wymiary: Customer, Product Group i Item, a także dwie miary: Quantity i Sales.

Tabela pokazuje sprzedaż różnego rodzaju produktów spożywczych. Dostępne możliwości zmiany układu danych dla uproszczenia analizy są mocno ograniczone. Można zmienić kolejność kolumn, ale to nie poprawi czytelności. Można też ustawić kolejność sortowania (w sekcji sortowania w panelu właściwości lub klikając kolumny wymiarów). Problem jest jednak nadal ten sam. Informacje o klientach, grupach produktów i artykułach są wyświetlane wielokrotnie, a przy tym nie da się uzyskać dobrego podsumowania danych.

Table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Wizualizacja

Dodamy tabelę przestawną do arkusza i użyjemy tych samych trzech wymiarów: Customer, Product Group i Item, a także dwie miary: Quantity i Sales.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Wnioski

Jak widać, tabela przestawna prezentuje dane w sposób znacznie bardziej zwięzły, upraszczając tym samym analizowanie i porównywanie. W porównaniu ze zwykłą tabelą mamy w tabeli przestawnej o połowę mniej wierszy, a kolumny są tylko trzy zamiast pięciu.

Jedną z zalet tabeli przestawnej jest jej przemienność, czyli możliwość przenoszenia wierszy do kolumn, a kolumn do wierszy. Jest to niezwykle istotna zaleta, umożliwiająca modyfikowanie układu danych i uzyskiwanie kilku różnych widoków tego samego zestawu danych. W zależności od obszaru analizy można przenosić wymiary i miary w taki sposób, aby eksponować interesujące dane, a ukrywać informacje zbyt szczegółowe lub nieistotne z punktu widzenia analizy.

Tabela przestawna przedstawia wymiary Customer, Product Group i Item oraz miary Quantity i Sales. Taki widok daje podsumowanie ilości i sprzedaży dla poszczególnych klientów. Aby zobaczyć, które konkretnie pozycje i grupy produktów były kupowane przez klientów, rozwiń pola klientów, klikając ikonę P. Ikona P oznacza, że pole można rozwinąć w celu wyświetlenia dodatkowych szczegółów, a ikona Q wskazuje, że pole można zwinąć, aby zmniejszyć liczbę pól i szczegółów.