Przeskocz do zawartości głównej

Warstwy hierarchiczne

W przypadku tworzenia mapy, która zawiera wiele punktów danych rozmieszczonych na znacznym obszarze geograficznym, można korzystać z wymiarów hierarchicznych, aby wyświetlać warstwy w hierarchii wyboru. Dzięki temu w mapie można używać różnych warstw na różnych poziomach i w ten sposób zadbać o wyświetlanie tylko najważniejszych informacji.

Podczas dokonywania wyborów w warstwie hierarchicznej wymiar używany dla lokalizacji ulega zmianie na następny wymiar z wymiaru hierarchicznego. Drążenie w hierarchii odbywa się we wszystkich warstwach, w których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny. Jeśli istnieje warstwa obszarów oraz warstwa punktów, na których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny, wówczas można określić warstwy, w których będą wyświetlane poszczególne wymiary z wymiaru hierarchicznego.

Wymiary hierarchiczne używane dla warstw hierarchicznych powinny zawierać pola w kolejności od największego obszaru geograficznego do najmniejszego obszaru geograficznego.

Informacje o tworzeniu wymiarów hierarchicznych zawiera temat Tworzenie wymiaru hierarchicznego.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
  2. Wybierz opcję Warstwa punktów, Warstwa obszaru, Warstwa linii, Warstwa gęstości lub Warstwa wykresu.
  3. Kliknij opcję Wymiary, opcję Dodaj, a następnie wybierz wymiar hierarchiczny.
  4. W warstwie kliknij pozycję Opcje.
  5. Kliknij pozycję Wyświetlacz warstw.
  6. Dla polecenia Widoczne poziomy drążenia wybierz wymiary, które zostaną wyświetlone w warstwie.