Przeskocz do zawartości głównej

FDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

FDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FDIST() zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

Syntax:  

FDIST(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: liczba

Arguments:  

Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu. Wartość Value nie może to być ujemna.
degrees_freedom1 Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę liczników ułamka określającego stopnie swobody.
degrees_freedom2 Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę mianowników ułamka określającego stopnie swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją FINV w następujący sposób:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.