Przeskocz do zawartości głównej

Timestamp#

NA TEJ STRONIE

Timestamp#

— funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Timestamp#() ocenia wyrażenie jako wartość daty i czasu w formacie znacznika czasu ustawionym w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym. Norma ISO 8601 jest obsługiwana w zakresie znaczników czasu.

Konwencje formatów liczb i godzin