Przeskocz do zawartości głównej

Edytor skryptu ładowania danych

Skrypt ładowania danych łączy aplikację ze źródłem danych i ładuje dane z tego źródła do aplikacji. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz. W celu utworzenia, edycji i uruchomienia skryptu ładowania danych należy użyć edytora skryptu ładowania danych.

Skrypt można edytować ręcznie lub może być generowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Przykład edytora ładowania danych.

Example of the data load editor.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne użyteczne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Dane

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania dotyczące danych. Możesz na przykład załadować dane w Menedżerze danych lub edytorze ładowania danych albo wyświetlić model danych w przeglądarce modelu danych.

Zakładka Dane jest niedostępna w opublikowanej aplikacji (chyba że jesteś właścicielem tej aplikacji). W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analiza

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania analizy. Możesz na przykład utworzyć tabele i wykresy albo wykonać interakcje względem tabel lub wykresów.

Narracja

Kliknij kartę, aby utworzyć narracje w swojej aplikacji.

Debug

Debuguj skrypt.

Więcej informacji zawiera temat Debugowanie skryptu ładowania danych.

Running Ładuj dane

Uruchom skrypt w celu załadowania danych. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

Więcej informacji zawiera temat Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych.

open right panel Otwórz i zamknij panel Połączenia do danych.

B: Powiązania między danymi

Panel Połączenia do danych umożliwia tworzenie i zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych (baz danych lub plików zdalnych).

Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

C: Edytor skryptów

W edytorze skryptów można edytować kod skryptu. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu.

Na pasku narzędzi edytora skryptów znajdują się następujące polecenia:

Opcje edytora skryptów
Element interfejsu użytkownika Opis
Search

Wyszukaj i zamień tekst w skrypcie.

Comment / Uncomment Oznacz jako komentarz/Usuń oznaczenie komentarza.
Indent Zwiększ wcięcie kodu.
Undent Zmniejsz wcięcie kodu.
Help

Włącz tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni można kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko), aby uzyskać dostęp do szczegółowej pomocy dotyczącej składni.

Undo Cofnij ostatnią zmianę (możliwe jest cofanie wielu kroków).
Redo Wykonaj ponownie ostatnio cofniętą zmianę.

Więcej informacji zawiera temat Edytowanie skryptu ładowania danych.

D: Sekcje

Skrypt można dzielić na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i utrzymanie. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Opcje sekcji
Element interfejsu użytkownika Opis
Create new

Utwórz nową sekcję skryptu.

Cancel Usuń sekcję.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie kodu skryptu.

E: Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlany jest status automatycznego zapisu i wszystkie komunikaty wygenerowane podczas ładowania danych.