Przeskocz do zawartości głównej

Łączenie ze źródłami danych

W programie Qlik Sense można tworzyć połączenia do danych bez względu na miejsce ich przechowywania, korzystając z szerokiej gamy łączników Qlik i innych typów połączeń do danych. Utworzone połączenie do danych jest zapisywane w Qlik Sense, dzięki czemu można szybko wybrać i załadować dane ze źródeł danych, które są najczęściej używane. Połączenia można tworzyć do baz danych, do danych w mediach społecznościowych, plików lokalnych, plików zdalnych oraz plików sieci Web.

Tworzenie połączenia

Aby wybrać dane ze źródła danych, można utworzyć nowe połączenie do danych albo użyć zapisanego połączenia do danych. Połączenia do danych można tworzyć za pomocą następujących opcji, które mogą również służyć do uzyskiwania dostępu do zapisanych danych:

 • Dodaj dane w Menedżerze danych.

  Umożliwia szybkie dodawanie nowych danych do aplikacji i uzyskiwanie pomocy podczas tworzenia asocjacji.

  Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych do aplikacji.

 • Powiązania między danymi w edytorze ładowania danych.

  Należy wybrać dane z nowego lub istniejącego połączenia do danych albo użyć edytora skryptów w celu załadowania danych z połączenia do danych. W razie potrzeby istniejące połączenie do danych można edytować.

  Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych w edytorze ładowania danych.

InformacjaWyświetlane będą tylko te połączenia do danych, które są własnością użytkownika lub do których użytkownik ma uprawnienia odczytu lub zapisu. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Typy połączeń do danych

Qlik Sense umożliwia uzyskiwanie dostępu do danych bez względu na to, gdzie one się znajdują. W przypadku Qlik Sense dostępne są następujące typy połączeń do danych. Łączniki można pobierać ze strony pobierania qlik.com, a następnie używać ich z Qlik Sense.

Wiele łączników do takich źródeł danych jest już osadzonych w programie Qlik Sense, a inne można dopiero dodać. Każdy typ połączenia do danych ma szczególne ustawienia, które należy skonfigurować.

Dołączone pliki

Dołączanie plików danych bezpośrednio do aplikacji poprzez przeciąganie i upuszczanie.

Więcej informacji zawiera temat Dołączanie plików danych i dodawanie danych do aplikacji.

Qlik DataMarket

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Możliwy jest wybór bieżących i historycznych danych meteorologicznych, demograficznych, biznesowych, gospodarczych, społecznych i finansowych (kursy wymiany walut).

Więcej informacji o dodawaniu danych z Qlik DataMarket zawiera temat Dodawanie danych z pliku Qlik DataMarket.

Łączniki bazy danych

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych ODBC przy użyciu wstępnie skonfigurowanych łączników do bazy danych ODBC.

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Snowflake
 • Teradata

Więcej informacji zawiera temat Baza danych (tylko w języku angielskim).

Essbase

Nawiązywanie połączenia z zestawem danych Essbase.

Więcej informacji o łączniku Essbase zawiera temat Łącznik Essbase (tylko w języku angielskim).

Pliki lokalne lub sieciowe

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia z plikiem lokalnym lub sieciowym, aby go wybrać i załadować dane.

Więcej informacji o plikach lokalnych i sieciowych zawiera temat Ładowanie plików z lokalnych i sieciowych folderów plików.

Połączenia ODBC za pośrednictwem DSN

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia z systemem Database Management System (DBMS) przy użyciu ODBC. Instalowanie sterownika ODBC dla danego systemu DBMS i tworzenie źródła danych DSN.

Więcej informacji zawiera temat ODBC.

Qlik Associative Big Data Index

Selektor Qlik Associative Big Data Index (QABDI) zapewnia dostęp do źródła danych big data, które zostało poindeksowane za pomocą QABDI.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Use the indexed data in an app.

Architektura REST

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych REST. Łącznik REST nie jest przeznaczony dla żadnego konkretnego źródła danych REST i może być używany w celu nawiązywania połączenia z dowolnym źródłem danych udostępnionym za pośrednictwem REST API.

Więcej informacji o łączniku Qlik REST Connector zawiera temat REST (tylko w języku angielskim).

Salesforce

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia z kontem Salesforce.com użytkownika.

Więcej informacji zawiera temat Łącznik Salesforce (tylko w języku angielskim).

SAP

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Ładowanie danych z SAP NetWeaver.

Więcej informacji zawiera temat Łącznik do użytku z SAP NetWeaver (tylko w języku angielskim).

Plik sieci Web

Informacja

Qlik Sense Enterprise only

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych opartym na sieci Web, które jest dostępne pod adresem URL w sieci Web.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie plików z lokalnych i sieciowych folderów plików.

Łączniki do dostawcy magazynowania w sieci Web

Informacja

Qlik Sense Enterprise only

Umożliwiają nawiązywanie połączenia z danymi opartymi na plikach z dostawców magazynowania w sieci Web.

 • Amazon S3
 • Azure Storage
 • Dropbox
 • Google Drive

Więcej informacji o magazynowaniu w sieci zawiera temat Łączniki Qlik do dostawcy magazynowania w sieci Web (tylko w języku angielskim).

Łączniki zewnętrzne

Za pomocą łączników zewnętrznych można nawiązywać połączenia ze źródłami danych, które nie są obsługiwane bezpośrednio przez Qlik Sense. Łączniki te są tworzone za pomocą zestawów QVX SDK lub zapewniane przez programistów zewnętrznych. W standardowej instalacji Qlik Sense nie są dostępne żadne takie łączniki innych firm.

Miejsce przechowywania połączenia do danych

Połączenia są zapisywane w bazie danych repozytorium przez Qlik Sense Repository Service. W przypadku programu Qlik Sense wdrożonego na serwerze połączeniami do danych zarządza się za pomocą konsoli Qlik Management Console. Konsola Qlik Management Console pozwala na usuwanie połączeń do danych, ustawianie uprawnień dostępu i wykonywanie innych zadań z zakresu administracji systemem.

W programie Qlik Sense Desktop wszystkie połączenia są zapisywane w aplikacji w postaci niezaszyfrowanej.

OstrzeżenieW połączeniach Qlik Sense Desktop zapisane są takie dane, jak nazwa użytkownika, hasło i ścieżka do pliku podane podczas tworzenia danego połączenia. Brak szyfrowania oznacza zatem, że w razie udostępnienia aplikacji innemu użytkownikowi wszystkie te dane mogą być dostępne w postaci zwykłego tekstu. Należy rozważyć tę sytuację w przypadku tworzenia aplikacji z zamiarem jej udostępniania.

Ograniczenia

Nie można nadać połączeniu do danych nazwy 'DM'. Nazwa ta jest zarezerwowana przez osadzony łącznik Qlik DataMarket.