Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych

NA TEJ STRONIE

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do wymiarów głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować. Przeglądarka modelu danych nie jest dostępna w opublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądarce modelu danych wybierz pole i otwórz panel Podgląd.

  2. Kliknij opcję Dodaj jako wymiar.

    Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz nowe wymiary, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa wybranego pola będzie używana jako domyślna nazwa wymiaru.

  3. W razie potrzeby zmień nazwę oraz opcjonalnie dodaj opis, kolor i znaczniki.

  4. Kliknij pozycję Utwórz.
  5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Wymiar zostanie zapisany na karcie elementów głównych w panelu zasobów.

WskazówkaMożna szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie Dodaj wymiar po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk Gotowe.
InformacjaW przeglądarce modelu danych tabele Direct Discovery są oznaczone symbolem ÿ.

Więcej informacji zawiera temat Projektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery.

See also