Przeskocz do zawartości głównej

Wyświetlanie modelu danych

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Wyświetlanie modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. W przeglądarce modelu danych widoczny jest też podgląd danych w poszczególnych tabelach i polach. Dodatkowo można na bieżąco tworzyć nowe wymiary i miary.

W trybie danych wyświetlana jest struktura danych aplikacji.

Data model viewer.

W przeglądarce modelu danych każda tabela danych jest reprezentowana przez pole zawierające nazwę tabeli jako tytuł i listę wszystkich pól z tabeli. Asocjacje w tabeli są przedstawione za pomocą linii, a linia kropkowana oznacza odwołanie cykliczne. W przypadku wyboru tabeli lub pola podświetlenie asocjacji natychmiast przedstawia obraz powiązań pól i tabel. Konkretne tabele i pola można wyszukiwać, klikając opcję Search data model.

Poziom powiększenia można zmienić, klikając Y, Z albo używając suwaka. Aby przywrócić poziom powiększenia do 1:1, kliknij ü.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi u góry ekranu przeglądarki modelu danych dostępne są następujące narzędzia:

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Dane

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania dotyczące danych. Możesz na przykład załadować dane w Menedżerze danych lub edytorze ładowania danych albo wyświetlić model danych w przeglądarce modelu danych.

Zakładka Dane jest niedostępna w opublikowanej aplikacji (chyba że jesteś właścicielem tej aplikacji). W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analiza

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania analizy. Możesz na przykład utworzyć tabele i wykresy albo wykonać interakcje względem tabel lub wykresów.

Narracja

Kliknij kartę, aby utworzyć narracje w swojej aplikacji.

Zapisz Zapisuje zmiany (Qlik Sense Desktop).
t Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
å Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
s Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
+ Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
7 Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
ì

Menu układu z następującymi opcjami:

ì Układ siatki

ó Autom. układ

õ Przywróć układ

j Otwórz i zamknij panel podglądu.

Więcej informacji zawiera temat Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych.