Przeskocz do zawartości głównej

RangeSkew — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeSkew — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeSkew() zwraca wartość odpowiadającą skośności zakresu liczb.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
rangeskew (1,2,4) Zwraca wartość 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Zwraca kroczącą skośność zakresu trzech wartości zwróconych przez funkcję above() dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładzie:

CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;