Przeskocz do zawartości głównej

RangeKurtosis — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeKurtosis — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeKurtosis() zwraca wartość odpowiadającą kurtozie zakresu liczb.

Syntax:  

RangeKurtosis(first_expr[, Expression])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeKurtosis (1,2,4,7) Zwraca -0.28571428571429