Przeskocz do zawartości głównej

ARGB — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ARGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i składowej niebieskiej b oraz współczynnikiem alfa (przezroczystości) alpha.

Syntax:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Opis
alpha Wartość przezroczystości w zakresie od 0 do 255. 0 oznacza pełną przezroczystość, natomiast 255 — pełną nieprzezroczystość.
r, g, b Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartość składowej 0 oznacza brak wkładu, a 255 — pełny wkład.
Uwaga: Wszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 255.

W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości składników koloru są bardziej czytelne.Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360, która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00.Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują współczynnik alpha.Następne dwie pozycje „00” oznaczają wartość składowej czerwonej (red), kolejne dwie pozycje „FF” wartość składowej zielonej (green), a ostatnie dwie pozycje „00” wartość składowej niebieskiej (blue).

Przykłady użycia funkcji kolorów w wizualizacjach, a także szczegółowe informacje o wizualizacjach, które obsługują wyrażenie color by, zawiera sekcja Kolorowanie wizualizacji.

Kolorowanie wizualizacji