Przeskocz do zawartości głównej

Stosowanie wyborów z zakładek

NA TEJ STRONIE

Stosowanie wyborów z zakładek

Wybory zapisane w zakładkach można stosować względem wszystkich arkuszy i wizualizacji w aplikacji.

Stosowanie wyborów

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij > na pasku narzędzi.

  2. Długo dotknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, z której chcesz zastosować wybory, a następnie kliknij opcję Zastosuj tylko wybory.

Po wykonaniu tych czynności wybory zapisane w zakładce zostaną zastosowane. Wszelkie poprzednie wybory zostaną wyczyszczone.

Zastosowanie wyboru i przejście do arkusza

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij > na pasku narzędzi.

  2. Kliknij zakładkę, z której chcesz zastosować wybory.

Wybory zapisane w zakładce zostaną zastosowane i pojawi się arkusz, z którego pochodzą zakładki. Wszelkie poprzednie wybory zostaną wyczyszczone.

Porada: Wybory z zakładek można również stosować z przeglądu aplikacji, wykonując te same procedury.