Przeskocz do zawartości głównej

Zmiana miniatury aplikacji

NA TEJ STRONIE

Zmiana miniatury aplikacji

Domyślną miniaturę aplikacji można zastąpić inną miniaturą, aby łatwiej było rozróżniać aplikacje dostępne w koncentratorze. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

  1. In the app overview, click @ in the app details area.
  2. Kliknij 0 na miniaturze domyślnej.

    Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

  3. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.
  4. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura aplikacji, i kliknij polecenie Wstaw.
  5. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie użyta jako miniatura aplikacji.

Porada: Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów tej aplikacji.

Uwaga: Zmiana grafiki jest możliwa tylko w przypadku aplikacji nieopublikowanych.