Creating an analytic connection

Połączenia analityczne umożliwiają integrowanie analizy zewnętrznej z rozwiązaniem Business Discovery. Połączenie analityczne rozszerza wyrażenia, które mogą być używane w skryptach ładowania i wykresach, poprzez wywołanie zewnętrznego silnika obliczeń (gdy ta operacja jest wykonywana, silnik obliczeń działa jako rozszerzenie po stronie serwera (SSE)). Można na przykład utworzyć połączenie analityczne do języka R i użyć wyrażeń statystycznych podczas ładowania danych.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Select Analytic connections on the QMC start page or from the StartS drop-down menu to display the overview.

  2. Click P Create new in the action bar.

  3. Edit the properties.

  4. Click Apply in the action bar to create and save the analytic connection.

    Successfully added is displayed at the bottom of the page.

Uwaga: Changes made to the settings in the QMC will override the settings in the Settings.ini file.