Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków

Porada dot. wniosków stanowi punkt wyjścia do badania danych i tworzenia wizualizacji. Porada dot. wniosków wykorzystuje silnik Qlik Cognitive Engine w celu tworzenia wizualizacji na podstawie pól i elementów głównych, a także poprzedniki dotyczące używania pól w wykresach, których się nauczyła. Możesz wyszukiwać za pomocą porady dot. wniosków, aby wyświetlać wizualizacje, takie jak nowe wykresy wniosków i istniejące wizualizacje z Twoich arkuszy. Porada dot. wniosków może również generować zestawy wizualizacji poprzez analizowanie Twojego zestawu danych i tworzenie wykresów, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli zmienisz dane w swojej aplikacji poprzez dodanie danych, utworzenie asocjacji, edycję tabel lub klasyfikowanie pól, wówczas wykresy wniosków wygenerowane przez poradę dot. wniosków mogą ulec zmianie. Gdy porada dot. wniosków zostanie otwarta w publikowanej aplikacji, wówczas sprawdza sposób używania pól i elementów głównych z modelu danych w wymiarach, miarach i wyrażeniach. Dodatkowo może się uczyć z poprzednich interakcji, które miały miejsce podczas tworzenia wykresów wniosków w innych aplikacjach.

Wykresy wniosków mogą być dodawane do istniejących arkuszy albo do nowych arkuszy w Twojej aplikacji. Wykres wniosków można również pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dane używane na tym wykresie. Więcej informacji zawierają tematy Eksportowanie wizualizacji i Eksportowanie danych z wizualizacji.

Wybranie wykresu powoduje rozwinięcie go i umożliwia korzystanie z niego. W wykresach wniosków można dokonywać wyborów i przenosić je do innych badanych wykresów wniosków. Jeśli wybory zostały już dokonane w istniejących wykresach w arkuszach, wówczas są zachowywane po otwarciu porady dot. wniosków. Wybory nie wpływają na wykresy utworzone przez poradę dot. wniosków. Więcej informacji dotyczących badania wizualizacji i dokonywania wyborów zawiera temat Wykrywanie.

Porada dot. wniosków obsługuje nawigację za pomocą klawiatury. Więcej informacji zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense.

Gdzie można korzystać z porady dot. wniosków

W przypadku porady dot. wniosków istnieją następujące ograniczenia:

 • Nauka oparta na poprzednikach jest niedostępna dla aplikacji w hubie w chmurze.
 • Jeśli aplikacja jest publikowana, można wyszukiwać tylko elementy główne.

Proces wyszukiwania

Gdy wpisujesz zapytanie wyszukiwania, program Qlik Sense używa pól, które zostały jawnie wybrane, aby zwrócić wizualizacje. Program Qlik Sense używa pól, które wyszukujesz, a także pól zawierających wartości, które wyszukujesz. Może również dodawać dodatkowe pola do wizualizacji.

Porada dot. wniosków może wyszukiwać:

 • nazwy pól;
 • wartości pól;
 • elementy główne.

Podczas generowania wyników porada dot. wniosków zapoznaje się z modelem danych oraz sprawdza sposób używania pól w istniejących wykresach i elementach głównych w Twojej aplikacji. Porada dot. wniosków wykorzystuje jakiekolwiek udostępnione przez Ciebie poprzedniki celem ukrywania wykresów wniosków, ustawiania pól jako wymiarów lub miar, a także wykluczania pól z analizy. Porada dot. wniosków może również uzyskiwać poprzedniki, których nauczyła się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych.

Porada dot. wniosków w aplikacji .

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Pola i elementy główne

Są to dostępne zasoby (pola i elementy główne) przeznaczone do tworzenia wykresów wniosków. Dostęp do pól można uzyskać, klikając ikonę H, a do elementów głównych, klikając ikonę é.

B: Pole wyszukiwania wniosków

W aplikacji niepublikowanej wprowadź nazwy pól lub wartości oraz nazwy elementów głównych, aby wyszukiwać wykresy, korzystając z tych pól. W przypadku aplikacji publikowanych wprowadź nazwy elementów głównych. Pola i elementy główne wybrane z zasobów zostaną dodane do pola wyszukiwania wniosków.

C: Wykresy wniosków

Są to wykresy wniosków utworzone za pomocą porady dot. wniosków. Porada dot. wniosków wskazuje liczbę wyników i dokonuje ich podziału według liczby wyników znalezionych, liczby wykresów istniejących w arkuszach oraz liczby wykresów nowo wygenerowanych przez poradę dot. wniosków.

Aby dowiedzieć się, dlaczego wykres został uwzględniony, należy kliknąć ikonę Ô w celu wyświetlenia oceny pewności. Wykres wniosków można pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny po kliknięciu ikony . Wykres można rozwinąć, wybierając go albo klikając ikonę s.

Jeśli wykres wniosków jest nowy, wówczas możesz go dodać do swoich arkuszy. Jeśli wykres wniosków już istnieje, możesz kliknąć nazwę arkusza u dołu wykresu, aby przejść do odpowiedniej strony.

Jeśli nie podoba Ci się konkretny wykres wniosków, możesz go ukryć i wówczas nie będzie uwzględniany w przyszłych wynikach. Jeśli zmienisz zdanie, możesz wyświetlić ukryte wykresy i przywrócić je.

Edycja wykresów wniosków

Po rozwinięciu wykresu sugerowanego przez poradę dot. wniosków możesz edytować niektóre jej właściwości. W sekcji Właściwości widoczny jest Typ analizy, który został użyty w celu utworzenia wykresu. Aby dowiedzieć się więcej o użytym typie analizy, kliknij ikonę D. Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. Jeśli dostępnych jest wiele miar lub wymiarów, możesz zmienić ich kolejność, przeciągając je.

Możesz także nauczyć poradę dot. wniosków, udostępniając jej poprzedniki dotyczące sposobu używania pól w wykresach wniosków. Gdy podczas edycji wymiaru lub miary klikniesz opcję Pomóż nam się uczyć, możesz wskazać, że niektóre pola powinny być używane tylko jako wymiary lub miary. Możesz również wykluczyć pola z kolejnych wykresów wniosków. Jeśli poddasz wykres edycji, porada dot. wniosków będzie mogła się uczyć z Twoich preferencji w tym wykresie, pod warunkiem że dodasz go do arkusza lub po zamknięciu edytora klikniesz opcję Ucz się. Poprzedniki ustawione przez użytkownika w poradzie dot. wniosków obowiązują tylko w odniesieniu do wystąpienia porady dot. wniosków tego użytkownika.

Tworzenie wizualizacji za pomocą porady dot. wniosków

Uwaga:

Wykresy dodane do arkusza z porady dot. wniosków są widoczne jako wygenerowane do czasu odświeżenia aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu w swojej aplikacji kliknij opcję Wnioski.
 2. Aby wygenerować wykresy na podstawie analizy danych, kliknij opcję Generuj wnioski.

 3. Aby wygenerować wykresy na podstawie konkretnych danych, wybierz pola i elementy główne, które będą używane.

  Wybierz dane z listy dostępnych zasobów albo wyszukaj je według nazw w polu wyszukiwania.

 4. Aby dodać wykres wniosków do swojej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać wykres do bieżącego arkusza, kliknij opcję Dodaj do arkusza.
  • Aby dodać wykres do konkretnego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz arkusz.
  • Aby dodać wykres do nowego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz opcję Utwórz nowy arkusz.

Wyłączanie porady dot. wniosków w aplikacji

Poradę dot. wniosków można wyłączyć w aplikacji, dodając zmienną, a następnie odświeżając aplikację. Wyłączenie porady dot. wniosków w publikowanej aplikacji uniemożliwia usłudze Precedents Service naukę na podstawie poprzedników z aplikacji. Po wyłączeniu porady dot. wniosków usługa nie będzie już się mogła uczyć agregacji, wymiarów ani miar używanych w konkretnym modelu danych, których mogłaby używać w aplikacjach z podobnym modelem danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę Ò.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
 4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
 5. Kliknij polecenie Zamknij.
 6. Odśwież aplikację.