Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Za pomocą aplikacji niestandardowych można rozszerzać aplikacje. Dostępne obiekty niestandardowe są następujące:

Obiekty niestandardowe można znaleźć w panelu zasobów w obszarze g Obiekty niestandardowe podczas edycji arkusza.

Własne rozszerzenia i widgety wizualizacji można tworzyć w Dev Hub.

Dodawanie obiektu niestandardowego do arkusza

Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, należy przeciągnąć rozszerzenie lub widget wizualizacji na arkusz.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij @Edytuj na pasku narzędzi.

 2. Aby rozwinąć obiekty niestandardowe, kliknij ikonę g w panelu po lewej stronie.
 3. Przeciągnij rozszerzenie lub widget wizualizacji na arkusz.

  Wykres można upuścić w pustym miejscu na arkuszu. Można również podzielić obszar istniejącej wizualizacji na dwie części albo zastąpić istniejącą wizualizację.

  Porada: Po dwukrotnym kliknięciu obiektu niestandardowego zostanie on natychmiast dodany do arkusza.
 4. Zmień wymagane ustawienia dla obiektu niestandardowego w panelu właściwości. Wymagane ustawienia są zdefiniowane przez programistę rozszerzenia — mogą to być wymiary, miary lub inne ustawienia.

W ten sposób powstała kompletna wizualizacja, z której można zacząć korzystać w ramach eksplorowania danych w aplikacji.

Ograniczenia dotyczące pakietów rozszerzeń wizualizacji zapewnianych przez Qlik

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe.

 • Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
 • Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest aktualnie obsługiwana.
 • Funkcje ułatwień dostępu nie są aktualnie obsługiwane.
 • Migracja do przyszłych wizualizacji wbudowanych o podobnych funkcjach nie jest obsługiwana.
 • Qlik NPrinting nie jest obsługiwane.
 • Eksportowanie do obrazu, pliku PDF ani pliku programu Excel nie jest obsługiwane.
 • Nie ma możliwości używania wizualizacji utworzonej za pomocą rozszerzenia w narracji.
 • Qlik Sense Mobile nie jest obsługiwane.
 • Stany alternatywne nie są obsługiwane.
Uwaga: Nie ma możliwości edytowania rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnianego przez Qlik z Dev Hub.