Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem rozszerzeń, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Rozszerzenia są opcjonalne, tj. nie muszą być instalowane i (lub) włączane. Jeśli podczas instalacji aplikacji Qlik Sense rozszerzenia zostały wybrane, zainstalowane i włączone, wówczas można je znaleźć w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Zawiera następujące rozszerzenia:

Ograniczenia

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.