QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Uruchamianie programu Qlik Sense

Aby uruchomić program Qlik Sense, trzeba wpisać jego adres internetowy w przeglądarce, na przykład https://<nazwa serwera>/hub. Jeśli używany jest system operacyjny inny niż Windows, w przeglądarce zostanie wyświetlone okno logowania. Wpisz swoją Nazwę użytkownika w formacie DOMENA\użytkownik.

Dokładny adres i wprowadzane poświadczenia zależą od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense w organizacji.

Zostanie wyświetlony hub Qlik Sense, w którym będą widoczne wszystkie aplikacje dostępne dla bieżącego użytkownika. Jeśli nie ma żadnych aplikacji, możesz zacząć od utworzenia swojej pierwszej aplikacji.

Uwaga:

W hubie Qlik Sense Enterprise można tworzyć aplikacje, rozwijać je i korzystać z nich (wyświetlać). Z aplikacji można korzystać tylko w hubie w chmurze.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji.