Korzystanie z narzędzia selekcji

Narzędzie selekcji udostępnia przegląd każdego wymiaru i każdego pola w aplikacji. Udostępnia również bardziej szczegółowy widok wybranych danych, co pozwala na badanie asocjacji w wymiarach, które nie były używane.

Podczas analizy narzędzie selekcji jest dostępne po prawej stronie na pasku selekcji. Kliknij przycisk , aby otworzyć narzędzie selekcji.

Narzędzie selekcji jest podzielone na dwie sekcje: SELEKCJE i WYMIARY APLIKACJI. W sekcji selekcji wyświetlane są pola, dla których istnieją aktywne selekcje. W sekcji wymiarów aplikacji wyświetlane są wszystkie wymiary, dla których nie istnieją aktywne selekcje. Dane w obu tych sekcjach są uporządkowane alfabetycznie. Po wybraniu polecenia Pokaż pola w sekcji WYMIARY APLIKACJI znajdą się wszystkie pola załadowane do aplikacji, ale nieużywane jako wymiary.

Narzędzie Selekcje z dwiema sekcjami: Selekcje i Wymiary aplikacji.

Selections tool view.

Dokonywanie i czyszczenie selekcji

Jednocześnie można dokonać kilku selekcji, ale do momentu ich potwierdzenia wymiary te nie zostaną przeniesione do sekcji SELEKCJE. Potwierdzenie następuje przez kliknięcie Confirm albo przez kliknięcie poza obszarem listy, ale w obszarze narzędzia selekcji. Jeśli kliknięty zostanie pasek narzędzi, narzędzie selekcji zostanie zamknięte.

Aby wyczyścić wybór w polu, w sekcji WYBORY należy kliknąć Cancel. Pole takie zostaje wówczas przeniesione do sekcji WYMIARY APLIKACJI.

Podczas korzystania z narzędzia selekcji nadal można używać opcji z paska selekcji (Krok do przodu, Krok do tyłu, Wyczyść wszystkie selekcje), a w ramach każdego wymiaru dostępne są standardowe opcje (Menu selekcji, Wyczyść selekcję, Anuluj selekcję, Potwierdź selekcję i Wyszukaj).

Wyszukiwanie w sekcji WYMIARY APLIKACJI

W sekcji WYMIARY APLIKACJI dostępne jest pole wyszukiwania, które jest przydatne w przypadku korzystania z wielu wymiarów i pól. Wyszukiwanie jest wykonywane względem nazw pól i wymiarów. Szukany ciąg może składać się z co najmniej jednego wyrazu lub tylko z części wyrazu. W przypadku funkcji wyszukiwania wielkość liter ma znaczenie, ale wyświetlane są tylko dokładne trafienia. Wyszukiwanie ciągu „numery” nie wyświetli pól z ciągiem „numer”, ale wyszukiwanie ciągu „ume” je już wyświetli.