Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych

Qlik Sense korzysta ze skryptu ładowania danych, który jest zarządzany za pomocą edytora ładowania danych, aby łączyć i pobierać dane z różnych źródeł danych. W skrypcie określone są ładowane pola i tabele. Można też manipulować strukturą danych, używając instrukcji i wyrażeń skryptu. Dane można również ładować do Qlik Sense za pomocą menedżera danych, ale gdy wymagane jest tworzenie, edytowanie i uruchamianie skryptu ładowania danych, wówczas należy używać edytora ładowania danych.

Podczas ładowania danych Qlik Sense identyfikuje wspólne pola z różnych tabel (pola klucza) w celu skojarzenia danych. Wynikowa struktura danych w aplikacji może być monitorowana za pomocą przeglądarki modelu danych. Strukturę danych można zmieniać, odpowiednio zmieniając nazwy pól w celu tworzenia różnych skojarzeń między tabelami.

Dane załadowane do Qlik Sense są przechowywane w aplikacji. Stanowi ona fundamentalny aspekt działania programu i wyróżnia się brakiem ograniczeń sposobów kojarzenia danych, dużą liczbą możliwych wymiarów, dużą szybkością wykonywania analiz i niewielkimi rozmiarami. Otwarta aplikacja jest przechowywana w pamięci operacyjnej komputera.

Więcej informacji o edytorze ładowania danych zawiera temat Korzystanie z edytora ładowania danych.

Więcej informacji o składni skryptów i strukturach danych zawiera temat Poznawanie składni i struktur danych w skryptach.

Więcej informacji o danych i polach zawiera temat Wytyczne dotyczące danych i pól.

Analizy w programie Qlik Sense są zawsze wykonywane, gdy aplikacja nie ma połączenia ze źródłami danych. Dlatego w celu odświeżenia danych wymagane jest uruchomienie skryptu celem przeładowania danych.

Interakcje między Menedżerem danych a skryptem ładowania danych

W przypadku dodawania tabel danych w Menedżerze danych generowany jest kod skryptu ładowania danych. Kod skryptu można wyświetlić w sekcji wygenerowanej automatycznie w edytorze ładowania danych. Ponadto można odblokować i edytować wygenerowany kod skryptu. W takim przypadku tabele danych nie mogą być już zarządzane w Menedżerze danych.

Domyślnie tabele danych zdefiniowane w skrypcie ładowania nie są zarządzane w Menedżerze danych. Oznacza to, że można wyświetlać te tabele w ramach przeglądu danych, ale nie można ich usuwać ani edytować w Menedżerze danych, a rekomendacje dotyczące asocjacji nie są dostępne dla tabeli ładowanych za pomocą skryptu. Nawet jeśli zsynchronizujesz swoje tabele skryptowe za pomocą Menedżera danych, Twoje tabele skryptowe nadal będą dodawane jako zarządzane tabele skryptowe do Menedżera danych.

Ostrzeżenie:

Po zsynchronizowaniu tabel nie należy wprowadzać zmian w edytorze ładowania danych, gdy Menedżer danych jest otwarty na innej karcie.

Więcej informacji o tabelach synchronizowanych zawiera temat Synchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych.

W razie potrzeby można dodawać sekcje skryptu i tworzyć nowy kod, który rozszerza i obsługuje model danych utworzony w Menedżerze danych, ale istnieją pewne obszary, w przypadku których należy zachować ostrożność. Utworzony kod skryptu może zakłócać działanie modelu danych utworzonego w Menedżerze danych i być przyczyną problemów w pewnych przypadkach — na przykład:

  • zmiana nazwy lub upuszczanie tabel dodanych w skrypcie za pomocą Menedżera danych;
  • upuszczanie pól z tabel dodanych za pomocą Menedżera danych;
  • konkatenacja między tabelami dodanymi za pomocą Menedżera danych i tabel załadowanych w skrypcie;
  • korzystanie z instrukcji Qualify z polami i tabelami dodanymi za pomocą Menedżera danych;
  • ładowanie tabel dodanych za pomocą Menedżera danych w ramach klauzuli Resident w skrypcie;
  • dodawanie kodu skryptu po wygenerowanej sekcji kodu. Zmiany wynikające z tej operacji w modelu danych nie są odzwierciedlane w Menedżerze danych.

Więcej informacji o skrypcie ładowania danych zawiera temat Edytowanie skryptu ładowania danych.