QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

SQLTypes

Instrukcja sqltypes zwraca zestaw pól opisujących typy źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego utworzono połączenie connect.

Syntax:  

SQLTypes

 

Pola mogą być łączone z polami wygenerowanymi przez polecenia sqlcolumns i sqltables w celu zapewnienia prawidłowego przeglądu konkretnej bazy danych. Poniżej przedstawiono piętnaście standardowych pól:

TYPE_NAME

DATA_TYPE

PRECISION

LITERAL_PREFIX

LITERAL_SUFFIX

CREATE_PARAMS

NULLABLE

CASE_SENSITIVE

SEARCHABLE

UNSIGNED_ATTRIBUTE

MONEY

AUTO_INCREMENT

LOCAL_TYPE_NAME

MINIMUM_SCALE

MAXIMUM_SCALE

Szczegółowy opis tych pól zawiera podręcznik referencyjny ODBC.

Example:  

Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';

SQLTypes;

Uwaga: Niektóre sterowniki ODBC mogą nie obsługiwać tego polecenia. Niektóre sterowniki ODBC mogą generować dodatkowe pola.