QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

SQL

Instrukcja SQL umożliwia wysłanie dowolnego polecenia SQL przez połączenie ODBC lub OLE DB.

Syntax:  

SQL sql_command

 

Wysłanie instrukcji SQL, które powodują aktualizację bazy danych, spowoduje zwrócenie błędu, jeśli aplikacja Qlik Sense otworzyła połączenie ODBC w trybie tylko do odczytu.

Składnia:

SQL SELECT * from tab1;

jest dozwolona i ze względu na spójność jest składnią preferowaną dla instrukcji SELECT. Prefiks SQL zostanie jednak opcjonalny dla instrukcji SELECT.

Arguments:  

Argument Opis
sql_command Poprawne polecenie SQL.

Example 1:  

SQL leave;

Example 2:  

SQL Execute <storedProc>;

See also: