QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Let

Instrukcja let, uzupełniająca instrukcję set, służy do określania zmiennych skryptu. W odróżnieniu od instrukcji let instrukcja set powoduje obliczenie wartości wyrażenia po prawej stronie operatora „=” przed przypisaniem jej do zmiennej.

Syntax:  

Let variablename=expression

 

Słowo let można pominąć, ale instrukcja ta staje się wtedy instrukcją sterowania. Taka instrukcja bez słowa kluczowego let musi mieścić się w jednym wierszu skryptu i kończyć się średnikiem lub końcem wiersza.