QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

FlushLog

Instrukcja FlushLog wymusza w aplikacji Qlik Sense zapisywanie zawartości bufora skryptu do pliku dziennika skryptu.

Syntax:  

FlushLog

 

Zawartość tego buforu jest zapisywana do pliku dziennika. To polecenie może być użyteczne na potrzeby debugowania, ponieważ umożliwia uzyskiwanie danych, które w przeciwnym wypadku mogły zostać utracone w przypadku nieudanego wykonania skryptu.

Example:  

FlushLog;