QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NumericalAbbreviation

Skróty liczbowe to skróty używane dla przedrostków skali wartości liczbowych — na przykład M dla mega oraz miliona (106) i µ dla mikro (10-6).

Syntax:  

NumericalAbbreviation

Zmienną NumericalAbbreviation należy ustawić na łańcuch zawierający listę par definicji skrótów rozdzielanych średnikiem. Każda para definicji skrótów powinna zawierać skalę (wykładnik w postaci podstawy dziesiętnej) oraz skrót po dwukropku, na przykład 6:M dla miliona.

Ustawieniem domyślnym jest '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y'.

Examples:  

To ustawienie zmieni prefiks dla tysięcy na t, a prefiks dla miliardów na B. Taki zapis może być użyteczny w zastosowaniach finansowych, w których można oczekiwać skrótów, takich jak t$, M$ oraz B$.

Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y';