Krok po kroku — usuwanie aplikacji z kolekcji.

Niniejszy przykład przedstawia usuwanie aplikacji z kolekcji w hubie w chmurze. W tym przykładzie aplikacja opublikowana do kolekcji US i Sweden w hubie w chmurze o nazwie cloud service nie jest już potrzebna i musi zostać usunięta z kolekcji. Musisz usunąć aplikację z kolekcji, usuwając właściwości kolekcji i huba w chmurze z aplikacji.

Wymagania wstępne

Zadania

  • Przenieś Beginner's tutorial do innego strumienia.

Przenoszenie Beginner's tutorial do innego strumienia

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawy przyciskiem myszy Beginner's tutorial i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.
  2. Usuń właściwości US, Sweden, collections oraz Sales, klikając przycisk E dla każdej wartości.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aplikacja zostanie usunięta z kolekcji. Możesz ponownie opublikować do kolekcji, dodając właściwości niestandardowe ponownie do aplikacji.