Krok po kroku — publikowanie aplikacji do kolekcji

Niniejszy przykład przedstawia publikowanie aplikacji do kolekcji i wyświetlanie jej w kolekcji. W tym przykładzie Twoja organizacja używa wdrożeń produktu Qlik Cloud Services i Qlik Sense Enterprise for elastic deployments oraz korzysta z wielu hubów w chmurze. Twój administrator skonfigurował właściwości dla kolekcji docelowych, a także hubów w chmurze. Twoim zadaniem jest opublikowanie aplikacji do dwóch kolekcji w hubie w chmurze Qlik Cloud Services, który ma nazwę cloud services dla zespołu sprzedawców w Twojej organizacji.

Wymagania wstępne

 • Twój administrator musi skonfigurować zasady dystrybucji opisane w temacie Zasady dystrybucji — przykłady.
 • Masz aplikację do opublikowania. W tym przykładzie użyjemy aplikacji Beginner's tutorial, która jest dostępna z tematu Podstawy.
 • Musisz mieć dostęp do huba w chmurze, aby sprawdzić, czy aplikacja została opublikowana w wybranych kolekcjach.

Zadania

 • Opublikuj Beginner's tutorial do kolekcji US i Sweden na hubie w chmurze Qlik Cloud Services.

Publikowanie aplikacji Beginner’s tutorial do kolekcji US i Sweden

Wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy Beginner's tutorial i wybierz opcję Opublikuj.
 2. Wybierz strumień z listy rozwijanej Nazwa strumienia.
 3. Kliknij polecenie Zarządzaj.
 4. Aby wybrać hub Qlik Sense Enterprise cloud, wybierz distribution z listy rozwijanej, a następnie wybierz wartość cloud services.
 5. Aby ustawić kolekcje, wybierz collections z listy rozwijanej oraz wartości US i Sweden.
 6. Aby ustawić dostęp dla grup, wybierz groupswithaccess z listy rozwijanej, a następnie wybierz opcję Sales.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.
 8. Kliknij polecenie Opublikuj.

Aplikacja zostanie opublikowana do strumienia Następnie Qlik Sense opublikuje ją do huba w chmurze cloud service w kolekcjach US i Sweden. Zaloguj się do huba w chmurze, aby sprawdzić, czy aplikacja jest dostępna w kolekcjach.