Publikowanie do kolekcji w hubie w chmurze

Jeśli chcesz udostępnić aplikacje użytkownikom, którzy nie mają dostępu do huba Qlik Sense Enterprise, możesz je opublikować do kolekcji w hubie w chmurze.

We wdrożeniu Qlik Sense z obsługą wielu chmur administrator programu Qlik Sense tworzy kolekcje w hubie w chmurze. Następnie administrator programu Qlik Sense tworzy strumienie dla Twoich aplikacji. Gdy opublikujesz lub przeniesiesz aplikację (z kolekcją wybraną we właściwościach tej aplikacji) do strumienia w zasadach dystrybucji, program Qlik Sense skopiuje aplikację do huba w chmurze.

Kolekcje

Kolekcje stanowią sposób zgrupowania aplikacji w hubie w chmurze. Istnieją kolekcje publiczne i prywatne.

Programiści aplikacji posiadający odpowiednie uprawnienia mogą publikować aplikacje do kolekcji publicznych. Kolekcje mogą znajdować się w wielu hubach w chmurze — w zależności od wdrożenia. Aplikacje w kolekcjach są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy aktualizowana jest aplikacja w strumieniu.

Konsumenci posiadający odpowiednie prawa dostępu mogą wyświetlać kolekcje publiczne. Konsumenci aplikacji mogą korzystać z aplikacji. Mogą na przykład dokonywać selekcji w danych. Jednak nie mogą aktualizować ani rozwijać aplikacji. Nie mogą na przykład tworzyć arkuszy, wykresów ani narracji. Konsumenci aplikacji mogą w aplikacjach udostępniać łącza do wykresów wraz z wyborami, których dokonali.

Konsumencie aplikacji mogą dodatkowo tworzyć kolekcje prywatne przeznaczone do porządkowania aplikacji. Kolekcja prywatna utworzona przez konsumenta aplikacji może być wyświetlana tylko przez niego.

Uwaga:

Administrator programu Qlik Sense może skonfigurować dodatkowe właściwości aplikacji wymagane do dystrybucji ze strumieni do kolekcji.

Strumienie i kolekcje

Administrator programu Qlik Sense może posługiwać się zasadami dystrybucji, które będą dystrybuować publikowane aplikacje z dodanymi właściwościami aplikacji do co najmniej jednej kolekcji w hubie w chmurze.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise, zasady dystrybucji określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację w należących do nich kolekcjach. Użytkownik może skonfigurować właściwości aplikacji, które podczas publikowania w hubie Qlik Sense Enterprise będą kontrolować docelowy hub w chmurze oraz kolekcje docelowe. Qlik Sense Enterprise kopiuje aplikację ze strumienia do kolekcji za każdym razem, gdy użytkownik publikuje lub zmienia właściwości aplikacji. Miejsce docelowe dla każdej dystrybucji jest kontrolowane przez zasady dystrybucji, którymi zarządza administrator programu Qlik Sense.

Aplikacje mogą być publikowane tylko do jednego strumienia, ale mogą być publikowane do wielu kolekcji i hubów w chmurze.

Porada:

Administrator może sprawdzać czas ostatniej synchronizacji we właściwościach strumienia.

W zależności od potrzeb organizacji zamiast po prostu usuwać aplikację użytkownik może przenieść aplikacje do strumienia archiwum bez użycia zasad dystrybucji.

Aplikacje w kolekcji mogą być modyfikowane w hubie Qlik Sense Enterprise, podobnie jak aplikacja w każdym innym strumieniu Qlik Sense Enterprise. W hubie Qlik Sense Enterprise. Możesz wykonywać następujące czynności:

  • Powielać aplikacje w strumieniu.
  • Ponownie publikować aplikację w strumieniu.
  • Zarządzać właściwościami niestandardowymi aplikacji
  • Edytować i otwierać aplikację w obszarze Opublikowane.

W otwartej aplikacji w Qlik Sense Enterprise możesz:

  • Publikować arkusze osobiste i narracje osobiste, a także cofać ich publikowanie
  • Dodawać podstawowe arkusze i narracje do aplikacji lub usuwać je z aplikacji