QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Biblioteka multimediów

Biblioteka multimediów zawiera grafikę, której można używać w aplikacji, w wizualizacjach typu tekst i obraz, na slajdach narracji oraz jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji. 

Biblioteka multimediów w programie Qlik Sense z podglądem jednej z domyślnych grafik.

Media library view

A: Foldery

Foldery w bibliotece multimediów.

Opcje folderu
Element interfejsu użytkownika Opis
W aplikacji są to grafiki w aplikacji. Można je usuwać.
Default  grafiki domyślne są zarządzane za pomocą programu Qlik Management Console.

Jeśli nowa biblioteka zawartości zostanie udostępniona za pośrednictwem reguł zabezpieczeń zdefiniowanych w programie Qlik Management Console, wówczas biblioteka i grafiki z niej pochodzące staną się częścią biblioteki multimediów.

B: Lista obrazów

Lista grafiki w wybranej części biblioteki multimediów.

C: Podgląd

Podgląd wybranej grafiki.

D: Prześlij multimedia

Kliknij opcję Załaduj multimedia, aby załadować nową grafikę.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimediów.

E: Anuluj

Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe biblioteki multimediów.

F: Wstaw

Kliknij polecenie Wstaw, aby użyć wybranej grafiki.

G: Delete

Aby usunąć wybraną grafikę, kliknij Ö.

Więcej informacji zawiera temat Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimediów.

See also: