Ponowne używanie miar z miarami głównymi

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do miar głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Miara jest kombinacją wyrażenia i danych opisowych, np. nazwy, opisu i znaczników. Wyrażenie dla miary można dodawać na różne sposoby.

Porada: Miary główne można tworzyć za pomocą panelu zasobów (podczas korzystania z arkusza) lub przeglądarki modelu danych.

See also:

 

Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Panel zasobów

Używanie wyrażeń w wizualizacjach

Miary

Wymiary

Tworzenie miary głównej z poziomu przeglądarki modelu danych